Samfunnsfag FVO modul 3 - Elevbok - Utdrag

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 4 Samfunnsfag for modul 3 i FVO. Læreplanmålene. Hovedområde Mål i læreplanen Kapittel i boka Demokrati og medborgerskap Trekke linjer fra ideene bak den amerikanske frigjøringskampen og den franske revolusjonen til den demokratiske utviklingen av Norge Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen Kapittel 3. Den franske revolusjonen Kapittel 4. Norge i 1814 Beskrive viktige trekk ved framveksten av likestilling i Norge, situasjonen i dag og framtidige utfordringer Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat Gjøre greie for framveksten av velferdsstaten og diskutere utfordringer for velferdssystemet i framtiden Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat Sammenligne hvordan politiske partier fremmer ulike verdier og interesser, knytte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og reflektere over eget syn Kapittel 5. Demokrati Diskutere årsaker til og følger av kriminalitet og hvordan kriminalitet blir behandlet i rettssystemet Kapittel 6. Kriminalitet Individ, relasjoner og samfunn Gjøre greie for urbefolkningen i Norge og deres rolle i norsk historie Kapittel 8. Samene Diskutere viktigheten av god digital dømmekraft og kildekritikk Kapittel 12. Digital dømmekraft og kildekritikk Arbeidsliv, bærekraft og globalisering Undersøke hvilken samfunnsfaglig kompetanse som er relevant i framtidig utdanning og yrke med utgangspunkt i egne karriereplaner Kapittel 7. Yrke og utdanning Gjøre greie for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen Kapittel 9. Den industrielle revolusjonen Gjøre greie for fagforeningenes rolle i det demokratiske Norge og sentrale reguleringer i arbeidslivet Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat Beskrive geografiske hovedtrekk i verden og sammenlikne land og regioner, og forklare sammenhengen mellom naturressurser, næringer, bosetting og levemåte Kapittel 1. Verdensdelene Gi innhold til begrepet bærekraftig utvikling og gi eksempler på bruk og misbruk av ressurser i et individuelt, lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv Kapittel 11. Bærekraft KOPIERING IKKE TILLATT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE2MzYz