Samfunnsfag FVO modul 3 - Lærerperm - utdrag

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Oppgaveark og tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  1   SAMFUNNSFAG  FOR  MODUL 3  I  FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING  FVO  LÆRERPERM  Norsknivå A2  Navn: …………………………..……..  Astrid Brennhagen  2019

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Oppgaveark og tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  2   Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen  Foto: Bjørn Aalerud  Spørsmål kan rettes til:  Basiskunnskap  Postboks 36  2018 Løvenstad  Epost: post@basiskunnskap.no www.basiskunnskp.no

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Oppgaveark og tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  3   Forord  Samfunnsfag for modul 3er et læremiddel i tråd med forsøkslæreplanen i  samfunnsfag for forberedende voksenopplæring (FVO). Boka bygger på  kompetansemålene etter modul 3.   Læremiddelet består av elevbok og lærerperm. Elevboka inneholder tekster,  ordforklaringer og oppgaver som styrker ordforståelsen. Lærerpermen består  av to deler. Den første delen inneholder oppgaveark til hvert kapittel. Læreren  kopierer aktuelle oppgaveark til elevene. Den andre delen inneholder  tilleggsmateriell til hvert kapittel. Læreren kopierer og klipper opp det  tilleggsmateriellet som passer for klassen.  Samfunnsfag for modul 3er skrevet for elever som nærmer seg A2‐nivå i norsk.  Både elevboka og lærerpermen inneholder mange og varierte oppgaver som  legger til rette for differensiering. Oppgavene dekker behovet for repetisjon,  individuelt arbeid, samarbeid, muntlig og skriftlig trening.   Det er en forutsetning at læreren bruker kart og bilder i presentasjoner for å  illustrere teksten. Mitt ønske er at  Samfunnsfag for modul 3  skal være et  hjelpemiddel i arbeidet med å gi elevene tilpasset undervisning i tråd med  gjeldende læreplan.  Tilleggsmateriellet bakerst i permen kan læreren kopiere og klippe opp.   Noen gode råd: Det anbefales å kopiere på tjukke ark til kort som brukes mange  ganger. Ark i tjukkelse 160 gram/m2  er tilstrekkelig tynne til å kunne brukes i vanlige  kopimaskiner. Det anbefales å lagre kortene i små gjennomsiktige poser med lås.  Posene kan legges i A4‐lomme med toppåpning og hull som settes i perm. Et  alternativ kan være å oppbevare de små posene med kort i gjennomsiktige  plastbokser med lokk.  Astrid Brennhagen

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Oppgaveark og tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  4   Innhold – Oppgaveark  Kapittel 1. Verdensdelene  side 7  Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen   side 21  Kapittel 3. Den franske revolusjonen   side 24  Kapittel 4. Norge i 1814   side 27  Kapittel 5. Demokrati   side 29  Kapittel 6. Kriminalitet   side 30  Kapittel 7. Yrke og utdanning   side 33  Kapittel 8. Samene   side 43  Kapittel 9. Den industrielle revolusjonen   side 47  Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat   side 52  Kapittel 11. Bærekraft   side 54

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Oppgaveark og tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  5   Innhold – Tilleggsmateriell  Kapittel 1. Verdensdelene   side 58  Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen   side 70  Kapittel 3. Den franske revolusjonen   side 78  Kapittel 4. Norge i 1814 og kapittel 5. Demokrati   side 86  Kapittel 6. Kriminalitet   side 93  Kapittel 7. Yrke og utdanning   side 104  Kapittel 8. Samene   side 111  Kapittel 9. Den industrielle revolusjonen   side 125  Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat   side 136  Kapittel 11. Bærekraft   side 148  Kapittel 12. Digital dømmekraft og kildekritikk   side 156

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen  Oppgaveark  Basiskunnskap 2019  21   Den amerikanske revolusjonen. Finn svar i teksten.  1. Hvem bodde i Nord‐Amerika før europeerne kom?  ……………………………………………………………………………………………………………  2. Forklar hva et urfolk er.  ……………………………………………………………………………………………………………  3. Hvorfor kom europeere til Nord‐Amerika?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  4. Hvorfor var det konflikter mellom nybyggerne og innfødte?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  5. Hvorfor vant som regel nybyggerne over de innfødte  amerikanerne?  ……………………………………………………………………………………………………………  6. Det ble krig mellom Storbritannia og Frankrike om  koloniområdene i Nord‐Amerika. Når sluttet krigen?  ……………………………………………………………………………………………………………  7. Hvem vant denne krigen?  ……………………………………………………………………………………………………………  8. Hvem transporterte de afrikanske slavene til Afrika og solgte  dem?  ………………………………………………….……………………………………………………….

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen  Oppgaveark  Basiskunnskap 2019  22   9. Hvorfor kjøpte kolonistene slaver?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  10. Hvordan var arbeidsforholdene for slavene?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  11. Hvorfor ble det i 1775 krig mellom Storbritannia og de  britiske koloniene i Nord‐Amerika?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  12. Hvorfor fikk krigen fra 1776 til 1783 navnet  uavhengighetskrigen?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  13. Hvorfor er 4. juli den amerikanske nasjonaldagen?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  14. Nevn to ting som sto i uavhengighetserklæringen.  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen  Oppgaveark  Basiskunnskap 2019  23   15. Hvilket land hjalp koloniene i krigen mot Storbritannia?  ……………………………………………………………………………………………………………  16. Hva het USAs første president?  ……………………………………………………………………………………………………………  17. Fortell hvordan de nye tankene om maktdeling kom fram i  USAs grunnlov av 1787.  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  18. Hvem fikk stemmerett i 1787?   ……………………………………………………………………………………………………………  19. Hvilke grupper fikk ikke stemmerett i 1787?  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 1. Verdensdelene  Tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  58   M3. Verdensdelene (1). Klipp opp. Sett kort med svart tekst sammen med kort med farget tekst. De tre store  verdenshavene  Atlanterhavet,  Stillehavet og  Det indiske hav  ørken  Tørt område der  det nesten ikke  regner 1   1   1   1  De seks  verdensdelene  Nord‐Amerika,  Sør‐Amerika,  Afrika, Asia,  Oseania og  Europa Måten et land  tjener penger på  næringsvei 1   1   1   1  å forurense  å gjøre vann,  luft og jord  urent Fattig område i  en by. Husene  er dårlig. Det er  mangel på rent  vann.  slum  1   1   1   1  reservat  Område der  bare én  folkegruppe kan  leve Italiener som  trodde han kom  til India da han  kom til Amerika  Kristoffer  Columbus 1   1   1   1  Leiv Eriksson  Mann fra Island  som var den  første  europeeren som  kom til Amerika Innfødte  amerikanere  Urfolk i Amerika 1   1   1   1  Ottawa,  Washington,  Mexico City  Hovedsteder i  Amerika Canada  Det største  landet i Nord‐ Amerika 1   1   1   1

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 1. Verdensdelene  Tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  66   M3. Verdensdelene. Spørrekort. Legg kortene med baksiden opp. Jobb i par. En leser oppgaven og svaralternativene. Partner svarer.   VERDENSDELENE                              01  VERDENSDELENE                               02 VERDENSDELENE                              03 Hvorfor kalte Columbus  innbyggerne i Amerika  for indianere?   Hva er et reservat?   Hva er Leiv Eriksson  kjent for? Han var …  A: Fordi Columbus trodde han  hadde kommet til India  B: Fordi de var innvandrere  fra India  C: Fordi indianerne er urfolk A: et sted for bare gamle  mennesker  B: et område der bare én  bestemt gruppe kan bo  C: et veldig stort telt  A: en kjent forfatter  B: oppfant bilen  C: var den første europeeren  som kom til Amerika RIKTIG SVAR: A RIKTIG SVAR: B RIKTIG SVAR: C VERDENSDELENE                              04  VERDENSDELENE                              05 VERDENSDELENE                              06 Hva heter den største  byen i Nord‐Amerika?   I hvilken by ligger FN‐ bygningen?  Hva er en slum?   A: New York   B: Los Angeles   C: Washington   A: I Berlin  B: I Paris  C: I New York  A: et dyr som lever i Afrika  B: et fattig område med  dårlige hus  C: en sykdom  RIKTIG SVAR: A RIKTIG SVAR: C RIKTIG SVAR: B VERDENSDELENE                              07  VERDENSDELENE                              08 VERDENSDELENE                              09 Hva er en ørken?   Kan du gi eksempler  på mineraler?   Hva heter Afrikas  høyeste fjell?  A: ei gresslette  B: en skog med mange dyr  C: et område med stein og  sand  A: jern, kobber, salt  B: antilope, sebra, flodhest  C: eple, pære, banan   A: Galdhøpiggen    B: Rondane    C: Kilimanjaro  RIKTIG SVAR: C RIKTIG SVAR: A RIKTIG SVAR: C

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 3. Den franske revolusjonen  Tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  82   M3. Den franske revolusjonen (3). Klipp opp. Jobb i par og sett sammen til setninger.  Tredjestanden ville ikke at de  geistlige og adelen skulle ha fordeler.  Tredjestanden ville ikke at kongen  skulle ha så stor makt.  Det ble stadig flere opprør i  Frankrike.  Et fengsel og våpenlager som het  Bastillen, ble angrepet 14.07.1789.  Kirken og adelen mistet   privilegiene sine.  Nasjonalforsamlingen lagde  en menneskerettighetserklæring.  Menneskerettighetserklæringen sa   at alle er født frie.  Folket skulle velge en   nasjonalforsamling.  Den nye grunnloven var ferdig  i 1791.  Kongen  mistet mye makt.  Nasjonalforsamlingen lagde   lover.

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 4/5. Norge i 1814/Demokrati  Tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  86   M3. Norge i 1814. Demokrati. Paroppgaver.  Lappene klippes opp. Elevene jobber i par. Den ene  leser og har svaret foran seg. Den andre prøver å svare. Les kortene på omgang. Et samfunn hvor bare én person eller noen få  personer bestemmer  et diktatur  Et synonym til «vedtar»  bestemmer  Retten til å si og skrive det du mener  ytringsfrihet  Et samfunn med ytringsfrihet der folk har  stemmerett og kan være med å styre og  bestemme  demokrati  Norges nasjonalforsamling  Stortinget  I et demokrati skal loven gjelde for alle og  ingen kan komme i fengsel uten at det har  vært en rettssak først. Dette kalles …  rettssikkerhet  Når makten er delt mellom Stortinget,  regjeringen og domstolene, kalles det …  maktfordeling  Hvem har lovgivende makt?  Stortinget  «Å samarbeide» er et verb. Hva er det  tilsvarende substantivet?  et samarbeid

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 4/5. Norge i 1814/Demokrati  Tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  90   M3. Norge i 1814. Demokrati. To eller tre spillere. En brikke til hver. Kast terning etter tur. Hvilket  ord skal ut? Bruk ordet i en setning.   (Kopier til A3.) KAN      FENGSEL   SKAL             MÅ  GÅ TO  PLASSER  FRAM BETALE          BEST            BRUKE         VELGE  FJERDE  OMRÅDE         STED             LAND  MEDLEM  MINDRE  LAVERE  FÆRRE  MÅL  ↑ MAKT       MOTSTANDER  FIENDE  UVENN  KONGE       STOR    STERK  MEKTIG  LAVESTE  HØYESTE  VIKTIGSTE  SKATT  SKOLE            ANKE  BARNEHAGE  SYKEHUS  GÅ TRE  PLASSER  FRAM  TRENGE  MAKT  FRAKTE  PRODUSERE  PARTI     MELLOM         PÅ               UNDER           ↑ FRIHET       VALG  MARKED   DØMME  GJENNOMFØRE  ARBEIDE     VIKTIG  KONTROLLERE  RETTFERDIG   ØNSKER   SATSER      MENER  VENSTRE  HØYRE         MDG   FORSKJELLER  FRANKRIKE        BRITISK  AMERIKANSK  FRANSK  SKOLE           RIK              SYKEHUS  SYKHJEM  TRYGD       ENIG  PENSJON  LØNN            ↑ GÅ TO  PLASSER  FRAM  NORGE  KUTLUR  SPRÅK  ØKONOMI  VELGE   TJENE  NEGATIV  BETALE  PRIVAT   OFFENTLIG   POLITISK  RETTSSAK  GODTA  VIKTIG  NØDVENDIG  STOR  GÅ FIRE  PLASSER  TILBAKE!  SVENSK   DOMSTOL  NORSK  BRITISK  ↑ KONGE  PRINS  DRONNING  MONARKI  GÅ TO  PLASSER  FRAM!  LIKEVEL        OGSÅ  DERFOR  MINISTER  STATSMINISTER  FLERTALL  PRESIDENT  KONGEN  MEKTIG  REGJERINGEN  VIKTIG     FARLIG  STAT            FORESLÅ  NASJON   LAND  ADVOKAT  OPPLEVE  ERFARE          SE  ↑ AVGIFTER     PENGER  VEDTAR     SKATT  KINA       ERITREA  NORD‐KOREA  NORGE  UTGIFTER        PENGER  INNTEKTER      BRUKE  VIKTIG  MELLOM       PÅ             I  GÅ TRE  PLASSER  TILBAKE!  DANMARK  NORGE  SVERIGE  FRANKRIKE  STORTINGET  BETY           KALLE          HETE  ↑  START  UTEN            MED            VELGE           TIL  SKRIVE    DIKTATUR        SI                PUBLISERE  VEDTA    DEMOKRATI     AVGJØRE        BESTEMME  ULOVLIG  STRAFFBART  KRIMINELT  UTSTYR  HVEM           MAKT  HVILKEN  HVORFOR

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 6. Kriminalitet  Tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  94   M3. Domino. Kriminalitet og straff 2.  Lærer klipper opp langs de tjukke linjene. Kortet med pil legges på bordet. Resten av  kortene deles ut. Deltakeren som har kortet som passer, legger det ut. Fortsett til alle kortene er brukt. å anke Hvis du begår  en forbrytelse,  kan du få …  fengsel  bot  pengestraff Et eksempel på  økonomisk  kriminalitet er  svart …  arbeid  Kjøp og salg av  narkotika er  eksempel på …  narkotika‐ kriminalitet Et firma eller  en person som  forurenser,  begår …  miljø‐ kriminalitet Lovgivende  makt  Stortinget Utøvende  makt  regjeringen Dømmende  makt  domstolene Likhet for  loven. Ingen  kommer i  fengsel uten  en rettssak  rettssikkerhet  Sivile saker  Rettssaker  mellom  personer eller  firmaer som er  uenige  Rettssak når  en person har  brutt  straffeloven  straffesak å klage på en  dom

Samfunnsfag FVO modul 3 – Lærerperm  Kapittel 6. Kriminalitet  Tilleggsmateriell  Basiskunnskap 2019  101   M3. Kriminalitet. Trekk et kort etter tur og snakk.  å anmelde  å etterforske  et vitne  å avhøre en person  aktor  forsvarer  tingretten  å bryte loven  et lovbrudd  en kriminell person  en forseelse  en forbrytelse  en bot  fengsel

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE2MzYz