Brettspel-nynorsk-utdrag

basiskunnskap.no   1  Brettspel  Forord  Permen er ei samling med brettspel frå nivå A1 til B2. Permen inneheld også brettspel til naturfag og samfunnsfag i  grunnskule/førebuande vaksenopplæring.   Forstørr brettspela til A3. Ei gruppe på 2–3 deltakarar spelar saman. Kvar deltakar har ei spelebrikke. F.eks. kan små  legoklossar i ulike fargar brukast. Kvar gruppe har ein terning. Viss det er eit ønskje om at spelet skal vare lenger, kan ein  bruke terning med berre 1, 2 og 3.   Kvart brett har frå 15 til 75 «stasjonar». Spela legg til rette for munnleg aktivitet. Eksempel på oppgåver er «FORTEL»,  «LAG EI SETNING», «FULLFØR SETNINGA», «FINN EIT ANTONYM ELLER ET SYNONYM», «KVA FOR EIT ORD SKAL UT?  KVIFOR?», «GI EKSEMPEL PÅ …», «KVA VEIT DU OM…?». Nokre av bretta har «hjelpeord» nedst.   Omsetjing til nynorsk ved Astrid Helleve Fylkesnes.  Illustrasjonar: Ingrid Brennhagen  Spørsmål kan rettast til:  Basiskunnskap  Postboks 36  2018 Løvenstad  post@basiskunnskap.no www.basiskunnskap.no Basiskunnskap 2017

basiskunnskap.no   11  START   GÅ TILBAKE  TO PLASSAR!  NÅR DU ER  TØRST  NÅR DU ER  SVOLTEN  NÅR DU ER  SLITEN  MÅL  PÅ SKULEN  OM  MORGONEN  KVA KAN DU GJERE …? PÅ  KJØKKENET  I OSLO  I KANTINA  PÅ KINO  PÅ KAFÉ  PÅ  LEIKEPLASSEN  PÅ  BALKONGEN  I JULEFERIEN  I STOVA  PÅ BADET  ETTER  SKULETID  I HELGA  I SOMMAR‐ FERIEN  I VINTER‐ FERIEN  GÅ TILBAKE  TRE PLASSAR!  A1 FRITIDSAKTIVITETAR 1

basiskunnskap.no   20  A2 FAMILIE OG BUFORMER.  START  Eksempel på  kvitevarer er  …  Eksempel  på møblar  er …  Kva har du  i boden? Kva har du i  klesskapet? Kva har du  i kjøle‐ skapet? Kva har du  på  kjøkkenet?  Døme på  verktøy er  …  GÅ TO  PLASSAR  FRAM!  Døme på  bustadar er  …  Kva for  nokre faste  utgifter har  du?  Kva   inntekter  har du?  Døme på  familie‐ medlemer er  …      MÅL  GÅ TO  PLASSAR  TILBAKE!

basiskunnskap.no   17  KVA KAN DU GJERE …? START PÅ 17. MAI  PÅ EIN  LEIKEPLASS  I EIT  BURSDAGS‐ SELSKAP  I SVØMME‐ HALLEN  MED  HAMMAR  OG SPIKER  MED EI  SAKS   I NORSK‐ TIMANE  I ENGELSK‐ TIMANE  GÅ TO  PLASSAR  FRAM!  NÅR DU ER  SJUK  NÅR DU  HAR FERIE  MED NÅL  OG TRÅD  PÅ TOGET   MED EIN  BLYANT  GÅ FIRE  PLASSAR  TILBAKE! I HELGANE  PÅ BUSSEN  I OSLO  NÅR DU ER  SLITEN  PÅ PC‐EN   MÅL PÅ EIT  KJØPE‐ SENTER  NÅR DU ER  TØRST  OM  VINTEREN  GÅ TRE  PLASSAR  TILBAKE!  OM VÅREN  I MATTE‐ TIMANE  A2 PERSONLEG DOMENE 3

basiskunnskap.no   24  START   GÅ TILBAKE TO  PLASSAR!  SAME  INDIANER  URFOLK  TEHERAN  BAGDAD  PARIS  SYKKEL  MOPED  BIL  MÅL  MJØSA  GLOMMA  ØYEREN  TOG  BUSS  FLY  KVA FOR NOKRE ORD SKAL UT?  KVIFOR?   BERGEN  KØBENHAVN  OSLO  INNBYGGARAR  BEFOLKNING  BEBUARAR  STOCKHOLM  HELSINKI  GÖTEBORG  LATVIA  RIGA  TOKYO  EUROPA  ASIA  TYRKIA  RISØR  GRIMSTAD  SVERIGE  TRONDHEIM  BERGEN  LILLESTRØM  TROMSØ  ALTA  ARENDAL  ØSTERDALEN  ØST  VEST  SKOG  OLJE  FISK  JORDBRUK  SKOGBRUK  INDUSTRI  GRENSE  GLOMMA  TRYSILELVA  TRONDHEIM  ÅLESUND  MJØSA  NÆRINGSVEG  TØMMER  FISK  GÅ TILBAKE  TRE  PLASSAR!  A2 GEOGRAFI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE2MzYz